den 28 maj 2020  English (United Kingdom)  Ελληνικά (Ελλάδα) Français (France)  Svenska (Sverige) Español (España)  Русский (Россия) Deutsch (Deutschland)  Italiano (Italia) Registrera  Logga in
Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Forms

Forms Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Forms.

Forms Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Forms webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Forms förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Forms.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Forms portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Forms och Forms är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Forms är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Forms erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Forms sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Forms webbportal,bekräftar och garanterar Ni Forms att ni inte kommer att använda Forms på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Forms webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Forms eller forstöra andra användares besök/arbete med Forms webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Forms webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Forms webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Forms har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Forms sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Forms förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Forms förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Forms varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Forms sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Forms vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Forms.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Forms WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Forms FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Forms WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Forms WEBBPLATS.

KONTAKT : anton@mygreece.mobi

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Forms förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Forms webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Forms webbplats är: Copyright 2015 by My Websites och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Forms Copyright 2015 by My Websites

 
Copyright 2015 by My Websites   Användarvilkor  Personliga uppgifter | w2t.eu | 24htv | topfm